روز مادر مبارک

آی گوزل آنالار :

گونوز مبارک،همیشه وار اولاسوز.

آناسیز ایله بیل کی گون چیخمر ،آی بیتمر

اگر اولماسیدی کی اوشاغلار اوزلری آنا آتا اوللار ،آنا غمی هچواقت یاددان چخمازدی.آنا غمی گورمیسوز.آنالاروزی گوزلیون.

میلاد اسوه زنان عالم فاطمه زهرا و روز مادر مبارک باد.


مهر مادر چشمه جوشان جان

جوشد از دریای  لطف   بیکران


مهر مادر جلوه   لطف    خداست

سلسله جنبان هستی و بقاست

                                           (حباب)

/ 0 نظر / 17 بازدید