سلام

ما آمده ایم که بمانیم.

سلام به همه هموطنان. سلام به همشهریهای عزیز.سلام به تحصیلکردگان خلخال.

بیائید بکمک هم زیبائیهای شهر کوچک وزیبای کوهستانیمان رابه همه آنها که دوست دارند زیبائیهای کشوورمان را بهتر بشناسند نشان دهیم. بیائید شمیم بهشتی گلهای وحشی موطنمان را به مشام هموطنان زیباپسند مان برسانیم.در این راه دست یاری به سوی همه شما می گشاییم و منتظر تماسهای دوستانه تان هستیم.

با ما بمانید.

/ 0 نظر / 11 بازدید