نقل قول از وبلاگ دوستان   

سلام. نکته ای که در یادداشت قبلی فراموش کرده ام ذکر کنم اینکه آوردن اسامی معلمین بزرگوارم در دوران مدرسه به تأسی از اقدام جالب آقای م.شیرعلیپور در وبلاگ خلخال صورت گرفت که همینجا از ایشان برای این ابتکار زیبا تشکر می کنم.

درضمن ایشان تصویر کتابی را منتشر کرده اند که گویا در نمایشگاه کتاب امسال توسط انتشارات باران در تبریز چاپ وتوزیع شده است به نام قاعده زبان ترکی تالیف عبدالعلی خلخالی درسنه ١٢٨٩ هجری قمری که به درخواست مظفرالدین میرزا ولیعهد نگاشته شده است.توضیحات بیشتر را در وبلاگ وزین ایشان بخوانید.

لینک
چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - میرهادی خلخالی زاویه