سلام

مثل اینکه هنوز هیچ هموطن خلخالی و یا هیچ هموطن علاقمند به شهر خلخال از وبلاگ ما بازدید نکرده است و یا شاید حتی هیچ کس از آن بازدید نکرده باشد .ولی باید امیدواربود.بالاخره کسی مارا کشف خواهد کرد.تصویر امروز تصویر گلبرگهای زیبای گل محمدی است که در روستاهای شهرستان خلخال بسیار می روید و عطر وبوی زیبایی داردودراواخر بهار و اوائل تابستان در دیار ما میشکفد.

لینک
پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥ - میرهادی خلخالی زاویه