ببار ای ابر رحمت   

سلام.

این شعر زیبا را سیدیعسوب خلخالی متخلص به حباب در وصف بارشهای پربار بهاری (البته در تهران و کرج ونه در خلخال که ظاهرا از این رحمت الهی امسال هم تا حددی محروم است)سروده است که روح را با نوازش مهرآگینش می نوازد:

 

یاز بولودی

 

لاله دور لعل بدخشان و شقایق یاقوت

یارادوب دامنه لرده نه جلال و جبروت

 

 

گورنجه شانه ویروب زلف چمنزاره نسیم

که قالوب حسننه مشاطۀ دوران مبهوت

 

 

یاز بولودی بو ایل ایتمیش چمنی مینووار

قوروموشدی بورا  بیلدیر اینیشیل چون برهوت

 

 

بو مهارتله که نیسان بزیوبدور چمنی

سحرینه خیره قالار هر یانا باخسا هاروت

 

 

آبشارون سسی بیریاندا تومارّار قولاغی

بیر طرفده دوداغا برکه ویروب مهر سکوت

 

 

بلبلون صوتی ایله مست ایلیوب ناطوری

داغدا چوپانی ایله مست ایلمز هیچ فلوت

 

 

نه گوزللیکدی بو حیران ایلیوب هرگورنی

دوشه یوبدور دیه سن دامن و دشته ماهوت

 

 

دانُِِۀ درّ توکر توپراقون اوسته دریا

سودی ایجاد ایلین حیّ  زاجرام یموت

 

 

آلّاهون حلمینه باخ قطره نی ایلر دریا

نجه کی قدرتی لاهوتی ایدوبدور ناسوت

 

 

اونادور قیده جگی هر نه که وار خلقتده

اودی حیّ ازلی مالک ملک و ملکوت

 

 

کبریا لایق آنست که ذات ابدیست

جرم فانی چه کند کبر و منی بادوبروت

 

کبریائی اولور او ذات معلّایه روا

جرم خاکی نه ایدور کبر و منی بادوبروت   

 

 

 

لینک
جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - میرهادی خلخالی زاویه