خوش بهاری است   

سلام

دلم برای همه دوستان تنگ شده بود.گرچه دراین مدت به وبلاگ دوستان سر می زدم.باورتان می شودرمز ورود و شناسه را فراموش کرده بودم و نمی توانستم بنویسم البته حوصله اش راهم نداشتم که بطور جدی برای یافتنش تلاش کنم.بگذریم .خوش بهاری است بهاری همه سبز.باران بر خلاف خست زمستان بی دریغ می بارد البته مثل اینکه در خلخال زیاد خبری نیست گرچه امشب تلفنی خبردارشدم که بارش درآنجا هم شروع شده است.امید رویش جوانه های امید و رحمت برای همه وطن دارم.نمی دانم درشهرمان چه خبراست ولی تهران را تب انتخابات کم کم فرا می گیرد .امیدوارم در روز رای گیری کسی رای خود را دریغ نکند و آگاهانه انتخاب کند.سری به وبلاگهای خلخالیهای هشتجینی زدم و خوشحال شدم از کثرت آنها و بعضیی واقعا دلچسب و زیبا بودند .روستای کوچک همسایه، بلیل هم صاحب وبلاگ شده و من از این بابت خوشحالم. خبری در باره پرفسور مسعود خلخالی استاد ودکترای ریاضی مقیم خارج شنیدم و این که برای شرکت در سمیناری در ایران هستند.ایشان مقالات معتبر زیادی در نشریات علمی به چاپ رسانده اند.نمیدانم کسی از همشهریان خبری از ایشان دارد و اینکه متولد کجا هستند و اینکه آیا ارتباطی با شهرمان دارند یا نه ؟

اگر حافظه ام باز هم کار دستم ندهد بزودی باز هم خواهم نوشت.

لینک
پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - میرهادی خلخالی زاویه