حمام نصر خلخال   

سلام

باخبر شدیم دکتر بشیر خالقی نماینده مردم خلخال به عضویت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتخاب گردیده اند. امیدواریم بتوانند در این سمت با تصویب قوانین مترقی به اعتلای وضعیت بهداشت و سلامت در کشور کمک نمایند.

امروز عکسهائی از حمام نصر خلخال بدستم رسید که تماشای آنها خالی از لطف نیست.این حمام پس از مرمت و بازسازی با انتقال اشیائ موجود در موزه خلخال به شکل موزه درآمده است و مردم شهرمان و مسافرین برای بازدید از این بنای تاریخی و همینطور اشیائ باستانی به این مکان زیبا مراجعه می کنند .با  دیدن این حمام   سابقه استحمام در این مکان بهمراه برادرانم  و مشت و مال حسابی دلاک و هیاهوی این فضا در سالهای دور در ذهنم زنده شد.دروسط این بنا حوض زیبائی بود که نگهبان بنا می گفت از زیر تلی از خاک بیرون آورده شده است.اگر هنوز این بنای زیبا را راندیده اید توصیه می کنم تماشای این مکان تاریخی را از دست ندهید.

 

 

 

 

 

لینک
چهارشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٧ - میرهادی خلخالی زاویه