معرفی یک مترجم از دیار خلخال   

سلام

امروز میخواهم فرهیخته ای دیگر از دیارمان را به هموطنان معرفی کنم.میرمجید خلخالی زاویه یکی از تحصیلکردگان شهرمان است که دستی در ترجمه کتب علمی دارد.کتابهائی که ایشان ترجمه می کنند بیشتر دارای مخاطب عام می باشند.کتاب درسهائی از پزشکان معجزه گر از انتشارات نسل نو اندیش کتابی است بسیار پربار که نکات بسیاری را در جهت زندگی سالم و همگام با طبیعت به علاقمندان می آموزد.

کتابهای دیگر این مترجم ارزشمند را در  اینجا  ببینید.

 

لینک
چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧ - میرهادی خلخالی زاویه